LinkedIn Facebook
Loading
En Hu
Languages
Ön itt tartózkodik : HU  / Electool  / Sajtószoba  / Online tender: külső adottsággá válhat a piaci ár

Online tender: külső adottsággá válhat a piaci ár

Úgy tűnik, a globalizáció és az európai uniós csatlakozás nyomán kialakuló új gazdálkodási feltételek között olyan alapvető, elemi fogalmakat is át kell értékelniük a cégvezetőknek, mint az, hogy miként alakul az árak és a költségek viszonya, hogyan keletkezik a nyereség.

Az ipari forradalom elején használt képlet, miszerint az eladási ár a termelési költségek és a megtérülési elvárások eredője, hosszú ideig meghatározó szabálya volt a cégek vezetésének. Ez az elemi képlet mára alaposan megváltozott - derül ki az internetes, elektronikus alapú beszerzési, illetve döntés-előkészítő és -támogató rendszereken alapuló szolgáltatásokat kínáló Electool elemezéséből. Egyrészt ma már a piaci árat eleve a nagy termelők határozzák meg, ezért a nyereség csak úgy adódhat, hogy a vállalkozások levonják a termelési költségeket ebből az adott értékből. Másrészt ezt a helyzetet még tovább szigorítja, hogy - a globalizáció nyomán - a befektetőknek pontos hozamelvárásaik vannak minden vállalkozással szemben, amelyek az előbbihez hasonlóan adottak a piaci szereplők számára. A három részből álló képlet végül is magától megoldódik: az árból levont hozamelváráson felül fennmaradó részből kell fedezni a termelési költségeket és produkálni a nyereséget. Aki ezt meg tudja tenni, az talpon marad, aki nem, az bajba kerül.

Az elméleti makro-közgazdaságtani összefüggésekből adódik az, amit gyakorlatilag nap mint nap tapasztalhatnak a gazdálkodó szervezetek: a vállalatok nem áremeléssel, hanem lényegében hatékonyságuk növelésével, költségeik csökkentésével érhetnek el nagyobb nyereséget. Az egyik eszköz a kezükben ehhez beszerzési kiadásaik lefaragása.

Erre lehetőséget nyújt, hogy megszűnt a szállítók árainak sérthetetlensége, lehet a partnereket versenyeztetni (sőt kell is, mert mindenki versenyeztetések alanyaivá vált, illetve válik). Továbbá míg korábban például olcsóbb munkaerővel és egyéb erőforrásokkal kompenzálni lehetett a magasabb beszerzési árakat, a globalizáció és az EU-csatlakozás miatti nemzetközi versenyben erre a jövőben egyre kevesebb lehetőség lesz.

A rendszerváltozás előtt a beszerzés csak a vásárlásra és az ellátásra korlátozódott, éppen ezért a beszerzési tudás és kultúra még ma sem rendelkezik mély gyökerekkel - folytatódik a cég elemzése. A kelet-közép-európai térségben megjelenő multinacionális vállalatok új megközelítéseket, technológiákat hoztak, és ezek kezdenek elterjedni.

Egyre több társaság használja már az egyszerűbb beszerzési rendszereket, mint például az online-aukciót, de ez a régióban még távolról sem érte el a telítettség állapotát. Ugyanakkor a világ beszerzési területen éllovasnak számító nagyvállalatai már napi szinten használják ezeket a megoldásokat.

A dolog lényege nem a technológia - tudtuk meg Deák Zoltántól, az Electool üzletfejlesztési vezetőjétől -, hanem annak kiegészítése a használatához szükséges szaktudással, tapasztalatokkal és a sokszor hiányzó emberi erőforrásokkal. A beszerzési kiadások két alapvető összetevője a beszerzési ár és a vásárlások járulékos, tranzakciós költsége. Az előbbi leszorításának hihetetlenül hatékony eszközei az online-aukciók. Ezekben egy elektronikus tenderen találkoznak egymással egy adott beszerzés potenciális szállítói, akik egymással versenyeznek. Mivel korábban a szállítók 'direktben' nem versenyeztek egymással a vevő 'színe előtt', nem derül ki, mennyit tudnak engedni áraikból azért, hogy megkapják a megrendelést. Így viszont kénytelenek elmenni a végsőkig (fedezeti pontjaikig) - ez az oka annak, hogy ezzel a megoldással az első időkben két számjegyű megtakarításokat sikerült elérniük a vásárlóknak, a piaci árakból le tudták faragni a 'felesleget'. Ehhez azonban alaposan és megfelelő szaktudással kellett a szállítókat felkészíteni és az online aukciókat megszervezni - azaz a technológia csak egy eszköz a hozzáértők kezében az eredmények eléréséhez.

Arra a kérdésünkre, hogy ez a fajta business-to-business (b2b) kereskedelem mennyiben különbözik a korábbi évek nagy kísérleteiről, ahol is egész iparágak minden szállítóját és vevőjét be akarták terelni nyilvános elektronikus piacterekre, Deák a következőket jegyezte meg.

Először is a piacterek esetén másról van szó, mint online-aukciók esetében. Míg az online aukció egy hatékony ártárgyalási eszköz, addig a piacterek a korábban említett beszerzési tranzakciós költségeket csökkentik, mégpedig úgy, hogy a beszerzés teljes folyamatát - igénylések összegyűjtését, jóváhagyását, megrendelések feladását, visszaigazolását, számlázást - elektronikus útra terelik. Másodszor a korábbi kísérletek egyik kritikus pontja talán éppen a technológia túlhangsúlyozása volt, a másik meg koncepcionális tévhit, hogy a nyilvános piacterek fognak fejlődni. Ez nem így történt, a publikus piacterekhez nagyvállalatok magas biztonsági és adatvédelmi szempontok miatt csak korlátozottan csatlakoztak. Ezzel szemben a nagyvállalatok azóta sikeresen működő privát piactereket hoztak létre, amelyeken saját beszerzéseiket intézik rendkívüli költséghatékonyság mellett.

Az online módon lebonyolított beszerzések előkészítése, lebonyolítása tehát olyan kiegészítő szaktudást igényel, amely nélkül a technológia korlátozottan használható. Kérdés, hogy ezt a hozzáértést milyen módon szerezzék meg a vállalatok. Mint Deák Zoltán elmondta, az Electool vállalati stratégiája arra az előrejelzésre épül, hogy a társaságok egyre nagyobb hányada fog az alaptevékenységére koncentrálni és az ahhoz nem tartozó tevékenységeket külső szakértőkkel végezteti el. Ahogy a könyvelést, a bérszámfejtést vagy az it-szolgáltatásokat kiszervezik, úgy kiadhatják oursourcing (erőforrás-kihelyezés) formájában a beszerzések intézését is. Ez még az Egyesült Államokban, az informatika őshazájában is újdonság, de logikus piaci tendenciának látszik. A szakember csupán egy elemi körülményre hívja fel ezzel kapcsolatban a figyelmet. Miden privát e-piactér alapja egy alapos, részletes, jól működő katalógus. Ha ezt egy vásárlónál felépítették és termékekkel feltöltötték, akkor az ebben szereplő szállítók elektronikus formában feldolgozott adatai átvihetők a további piactér-üzemeltetőkhöz. Ezt egy az érintetteknek egymástól függetlenül szolgáltató, az üzleti titkokat megtartó, megbízható outsourcer tudja megtenni a leghatékonyabban. Ez egyben a legolcsóbb módja annak is, hogy elektronikus szinten egyesítsék a vállalatok erőforrás-tervezési rendszereit a beszerzési megoldásokkal.

A hazai és a régiós online beszerzési piac fejlettségéről a valamivel több mint egy éve alakult Electool üzletfejlesztési vezetője pozitív képet fest. Projektjeik jól mennek, az ügyfélszám fokozatosan bővül - látható, hogy a technológia a hozzá tartozó tapasztalatokkal és szakmai tudással együtt jól értékesíthető.

A vállalatok is egyre jobban érzékelik azokat a piaci változásokat, amelyek elkerülhetetlenné teszik beszerzéseik racionalizálását. Deák elmondása szerint megrendelőik régiós terjeszkedésével párhuzamosan terjesztik ki tevékenységüket a környező országokra. Először az egyszerűbb, online-aukciós technológiákkal jelennek meg, majd később, ahogyan bővülnek ottani ügyfeleik és munkatársaik tapasztalatai a rendszerek működtetésével kapcsolatban, úgy szélesítik kínálatukat.