LinkedIn Facebook
Loading
En Hu
Languages
Ön itt tartózkodik : HU  / Közbeszerzés  / Felhasználási feltételek

Jelen dokumentum az Általános Szerződési Feltételek online aukciós eszköz használatához c. dokumentum része, melyet minden bejelentkezéskor a felhasználóknak el kell fogadni.

1. A Szolgáltatás szereplői

i) Szervező.

Az online aukció Szervezője az a jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, aki az aukciós kiírást elkészíti. A Szervező a kiírásban definiálja az aukció tárgyát, a hozzá kapcsolódó feltételeket (fizetési, szállítási határidők stb.) és az egyéb paramétereket.

ii) Résztvevő. Résztvevő lehet az a magánszemély, vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, aki az adott aukcióra meghívást nyert, és ott a Szervező által definiált feltételeket elfogadva, az aukció tárgyát képező termékre, vagy szolgáltatásra érvényes ajánlatot tesz (licitál).

iii) Felhasználó: Az a természetes személy, aki a Résztvevőt, illetve a Szervezőt meghatalmazás alapján képviselve az aukciós rendszer használatához érvényes hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik.

iv) Szolgáltató. A Szolgáltató az aukciós rendszer üzemeltetője, aki biztosítja, hogy az aukció lebonyolításához szükséges rendszer, a felekkel megkötött szerződésekben rögzített feltételekkel elérhető legyen a Szervezők és a Résztvevők számára. Bizonyos esetekben – külön megállapodás alapján - a Szolgáltató a Szervező utasításait követve, a Szervező megbízásából, a Szervező javára és nevében, a Szervező helyett elkészíti az aukciós feltételrendszert, meghívja az aukció résztvevőit és lebonyolítja az aukciót. Ilyen esetekben a Szolgáltató a Szervezői feladatokat is végzi, valamint a Szervezői jogokat is gyakorolja.

2. Az aukciós rendszerhez, mint szellemi alkotáshoz fűződő jogok

i) Az aukciós rendszer valamennyi eleme vonatkozásában a szellemi alkotáshoz fűződő jogok a Szolgáltatót vagy a Szolgáltató szerződött partnereit illetik meg. Ilyen különösen, de nem kizárólag, az aukciós rendszer használatához kötődő, és a Szolgáltató által alkotott grafikai, tervezési, megjelenítési elemek, animáció, hang és program kódok, leírások és kézikönyvek. Kivételt képeznek a Felhasználó által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott és előzetesen levédett logo-k, védjegyek, szövegek, grafikai ábrák és egyéb elemek.

ii) A Szolgáltató által nyújtott értékesítési csatornát mint referenciát, a Szervező és a Résztvevő szabadon felhasználhatja egyéb anyagaiban, ha ezt előzetesen a Szolgáltató írásban jóváhagyta.

3. Tiltott felhasználás

i) A Felhasználó az aukciós rendszer szolgáltatását kizárólag jogszerű célokra használhatja.

ii) A Felhasználó nem kapcsolhat a rendszerhez semmilyen, a rendszer integritását vagy rendeltetésszerű működését veszélyeztető programot, vagy eszközt (vírust, trójai falovat, férget, stb.).

iii) Amennyiben az aukciós rendszerbe betöltésre átadott vagy betöltött anyagok fertőzöttek, sérültek és közvetett vagy közvetlen formában veszélyeztetik a rendszerek működését, a Szolgáltató jogosult megsemmisíteni azokat.

iv) A Felhasználó szándékosan nem végezhet olyan műveletet, amely a rendszer indokolatlan és aránytalan leterheléséhez vezet. Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali felmondására valamint jogosult kárigénnyel élni, amennyiben a Felhasználó veszélyeztetési/rongálási szándékosságát igazolni tudja.

v) A következő rendelkezések Felhasználó általi megsértése esetén a szolgáltatás felfüggeszthető addig az időpontig, míg a jogsértő magatartás meg nem szűnik és a Felhasználó írásban ki nem jelenti, hogy azok gyakorlásától a jövőben tartózkodik:

· illegális számítógépes betörés megkísérlése,

· szerzői ill. egyéb jogokat sértő termék szándékos vagy gondatlan használata, értékesítése vagy hirdetése,

· bármely szolgáltatás nem megfelelő módon történő használata (amely az Electool bármely szolgáltatását megbénítja vagy működésében/használatában akadályozza),

· a hatályos jogszabályok és felhasználási szabályok szándékos vagy gondatlan megsértése,

· üzleti titok szándékos vagy gondatlan megsértése.

4. További információ

Amennyiben jelen feltételekkel kapcsolatosan további tájékoztatást kér, vagy olyan kérdései vannak, melyre jelen dokumentum, az ÁSZF vagy Felhasználói kézikönyv nem ad választ, kérjük írjon az aukcio[at]electool[dot]hu e-mail címre.