LinkedIn Facebook
Loading
En Hu
Languages
Ön itt tartózkodik : HU  / Megoldásaink  / Beszerzési szolgáltatásaink

Szolgáltatásainkat három "vezérfonal" köré szervezzük: 'find, get & keep' - azaz tevékenységünket az ügyfél költségcsökkentési lehetőségeinek megtalálása, elérése és megtartása érdekében végezzük.

Átvilágítási szolgáltatások

 

// Quick view

Quick view (gyors audit) szolgáltatásunk a megbízó beszerzéseinek gyors átvilágítását jelenti. Ennek során a Pareto-elv szerint átnézzük a legnagyobb beszerzéseket, és megkeressük azokat a területeket, ahol a társaság beszerzési költségei a leggyorsabban csökkenthetők.

Először a teljes költség modell (TCO) alapján a beszerzési árak csökkentésére keresünk lehetőségeket, majd az együttműködés későbbi tapasztalatai alapján a beszerzésekhez kapcsolódó tranzakciós költségekre fókuszálunk.

// Portfólió elemzés


Az átvilágítás célja, hogy a vállalat beszerzéseit az árak szempontjából is kielemezzük, és összehasonlítsuk a cég költéseit a piaci feltételekkel. Az átvilágítás keretében nemcsak az árakkal kapcsolatban adunk információkat, hanem számszerűsítjük a megtakarítási és hatékonyságnövelési lehetőségeket is.

Az átvilágítás során a beszerzések (termék- és szolgáltatáscsoportok) aukcióztathatósága, priorizálása és megvalósítási sorrendbe állítása is kialakul, és meghatározzuk az egyes termékek beszerzésénél javasolt versenyeztetési metódust és aukciós taktikát is. (Ugyanis nem minden beszerzés aukcióztatható azonnal.) A feltérképezett lehetőségek realizálása ütemezett folyamat keretében valósulhat meg.

// Teljes vállalati kiadás elemzés


A megtakarítási lehetőségek feltárása érdekében teljes körű kiadás elemzést is végzünk. A kiadás elemzés (Spend Analysis) lehetőséget biztosít arra, hogy a vállalat beszerzési szempontból összesítse és elemezze kiadásait és beszerzéseit. Ezzel a vizsgálattal a társaság feltárhatja az elektronikus beszerzési rendszerek (sourcing, aukció, piactér) optimális használatának lehetőségét a szervezeten belül.

Az elemzés megmutatja azt is, hogy hány tranzakció történik, a társaság milyen naturáliákat és hány szállítótól rendel. Ezek a vizsgálatok általában nagy horderejűek, a tapasztalatok szerint már maga az átvilágítás mintegy 5 %-os költségcsökkenést eredményez azáltal, hogy a társaság tisztába kerül a költéseivel. Az elemzés bonyolultságát az adja, hogy a vállalatirányítási rendszerek az ilyen jellegű kimutatások elkészítését csak korlátozottan támogatják.

Stratégiai beszerzés

Ügyfeleink legtöbbször akkor veszik igénybe ezt a szolgáltatást, amikor házon belül épp nem áll rendelkezésükre erőforrás vagy bizonyos termékek/szolgáltatások beszerzése speciális szakértelmet követel meg.

Szakértőink széleskörű tapasztalattal rendelkeznek a sourcing stratégiák területén, legyen szó akár egy teljes beszerzési projekt lebonyolításáról vagy csupán tárgyalásról. Ennek a szaktudásnak köszönhetően folyamatosan kapunk megbízásokat beszerzési projektek támogatására multinacionális társaságoktól és hazai nagyvállalatoktól, melyeket magas ügyfél elégedettség mellett, szoros határidők betartásával végzünk.

Néhány terület ezek közül: gépjármű vásárlás, finanszírozás és üzemeltetés (lízing). üzemanyag vásárlás és kapcsolódó szolgáltatások, utaztatás, személyszállítás, fénymásolás, irodaszerek, biztonsági szolgálat, szállítmányozás, logisztikai szolgáltatások, épületfelújítás, kivitelezés, média vásárlás, marketing szolgáltatások, szóróajándékok, telekommunikáció, nyomdai szolgáltatások, beruházások, outsourcing szolgáltatások, szolgáltatások (tanácsadói, audit stb.)

// Ügyfél beszerzési igények összevonása (Pooling) 

Még a legjobb munkatársakkal rendelkező társaságoknál is előfordul, hogy a legfontosabb stratégiai beszerzéseken kívül nem jut energia és idő az egyéb beszerzési témákra. Ez jellemzően az indirekt beszerzésekre igaz. Sok esetben nem csak az erőforrások hiányoznak, hanem a megfelelő adatok sem állnak rendelkezésre egy versenyeztetés lebonyolításához. Ez azonban megtakarítási lehetőségek elvesztését jelenti.

Ezek a beszerzések nem jelentősek, de az egyes tételeket összeadva már olyan mértékű megtakarítás érhető el, ami a vállalat profitabilitásában és versenyképességében is megmutatkozhat.

Erőforrás kihelyezés

Ügyfeleink gyakran kérnek beszerzési szakértőket a különböző kulcsfontosságú (sourcing) beszerzési projektjeikhez. Megbízóinknak többnyire van beszerzési csapata, de egy-egy területen szükség lehet speciális tudásra vagy további szakértőkre. Ilyenkor az Electool megfelelő tapasztalattal rendelkező munkatársat bocsát rendelkezésre, aki az ügyféllel együtt, általában az ügyfél telephelyén végzi el a rábízott feladatokat.

Beszerzési outsourcing projektek:
Több hónapig tartó projekteknél gyakran előfordul, hogy az egyik belső kulcsembert más projektre helyezik át. Ilyenkor rugalmasan, gyorsan biztosítunk hasonló tudású, tapasztalt beszerzési szakértőt.

Csúcsidőszakok leterheltsége:
Minden beszerzési szervezetnek vannak olyan időszakai, amikor a különböző feladatok miatt túlterhelt. Ilyen lehet az éves pénzügyi zárás, egy felvásárlás vagy összeolvadás, egy új termék piaci bevezetése, mert ilyenkor a vezetőség embereket von el különböző területekről.

Speciális termékek beszerzése:
Sok esetben egy vállalatnak nem érdemes beszerzési szakembert tartani minden egyes termék vagy szolgáltatás beszerzésére. Ilyenkor ügyfeleink egy-egy Electool-os beszerzési szakértőt vehetnek igénybe, akik ezeket a speciális beszerzési projekteket önállóan lebonyolítják.

Interim Management szolgáltatásunkkal és a hozzájuk kapcsolódó pénzügyi folyamatokkal igazodunk ügyfeleink igényeihez, de ennél is fontosabb, hogy rendelkezünk olyan tapasztalt beszerzési szakemberekkel, akik értékteremtő módon képesek részt venni nagy szakértelmet igénylő beszerzési folyamatokban.

Tanácsadás, oktatás

 

// Tanácsadás

Ügyfeleink számos esetben kérnek tőlünk szakmai véleményt, illetve tanácsot sourcing stratégiák kérdésében. Szaktudásunk és a versenyszférában szerzett több évtizedes tapasztalatunk átadásával olyan speciális beszerzési témákhoz kapcsolódó információt tudunk megosztani ügyfeleinkkel, amelyek megszerzése hosszú és költséges folyamat.

Beszerzési tanácsadói tevékenységünk több területre terjed ki:

  • Fluenta elektronikus beszerzési, költésmenedzsment megoldásunk testreszabása, bevezetése
  • Iparág-specifikus aukciós termékek létrehozása
  • Beszerzési workflow elemzése, kiadáselemzés, hatékonyságnövelési lehetőségek feltárása, belső beszerzési folyamatok átszervezése, beszerzések automatizálása és optimalizálása
  • Beszállítói források felkutatása, minősítése, adatbázis információk
  • Beszerzés audit, kontrolling
  • Beszállító menedzsment
  • Szerződés menedzsmenttel kapcsolatos feladatok

// Oktatás

Számos strukturált tréninggel támogatjuk ügyfeleinket annak érdekében, hogy beszerzési szervezeteik minél gyorsabban érjék el a világszínvonalat.  Sok esetben ügyfélre szabott oktatási csomagot dolgozunk ki, figyelembe véve a felmerülő problémákat és megoldandó feladatokat.

Oktatásaink gyakorlatorientáltak, valós tudást és tapasztalatot közvetítenek, sok gyakorlati példával és kiegészítő anyaggal. Szakmai tréningjeinkkel, tudásfejlesztő programjainkkal nemcsak ügyfeleinket, hanem magát a beszerzés szakmát is kívánjuk támogatni.  Úgy gondoljuk, hogy az tud hasznos tudást átadni, aki nap mint nap magas szinten gyakorolja a szakmát.

Ügyfeleink oktatásának alapvető célja, hogy az Electool projektjeinek lezárása után nélkülünk is hatékonyan tudják használni az átadott szaktudást és az elektronikus beszerzési rendszereket. Ügyfeleink a megoldások bevezetése után sem maradnak magukra: a későbbiekben felmerülő szakmai kérdések megválaszolásához dedikált szakembert jelölünk ki.

Közbeszerzés

Az Electool az elektronikus közbeszerzés teljes spektrumát lefedi megoldásaival. Az általunk kifejlesztett elektronikus beszerzési rendszer alkalmas arra, hogy a közbeszerzési eljárásokat a jogszabályokban meghatározottak szerint elektronikus úton lehessen lefolytatni. Mind a közbeszerzési rendszer, mind pedig a beszerzési szolgáltató teljes mértékben megfelel a jogszabályi előírásoknak, és figyelembe veszi az Európai Unió erre vonatkozó direktíváit is.

Hivatalos közbeszerzési tanácsadó nyilvántartási számunk: 834.

Fluenta rendszerünk egyszerre öleli fel a közbeszerzés tendereztetési részét, azaz magát a közbeszerzési eljárást (Fluenta Tender), az eljárásba beépített ártárgyalást  (Fluenta Auction), valamint a közbeszerzés katalógus alapú lehívási, keretkimerülés figyelési részét (Fluenta Req2Pay).

Megoldásunk igény esetén könnyen illeszthető vállalatirányítási, önkormányzati adminisztrációs rendszerekhez.

A fentieknek megfelelően az Electool az EU által használt terminológia, azaz a közbeszerzés pre-award és post-award részét is megbízható, a jogszabályi előírásoknak megfelelő, felhasználóbarát rendszerekkel támogatja. Ezen túlmenően több mint 10 éves versenypiaci és közszférában szerzett szakmai tapasztalatunkat felhasználva a közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolításában is szívesen nyújtunk segítséget.

// Kapcsolódó oldalak

Electool és a jogszabály előkészítés
KEF és az Electool
Informatikai biztonsági szabályzat
Felhasználási feltételek
Általános Szerződési Feltételek