Közbeszerzés

A fluenta szoftverrel könnyebb és gyorsabb a bonyolult közbeszerzési szabályoknak való megfelelés,
szakértőink pedig az egész eljárás alatt segítenek!

Közbeszerzés

Az Electool az elektronikus közbeszerzés teljes spektrumát lefedi megoldásaival. Az általunk kifejlesztett elektronikus beszerzési rendszer alkalmas arra, hogy a közbeszerzési eljárásokat a jogszabályokban meghatározottak szerint elektronikus úton lehessen lefolytatni. Mind a közbeszerzési rendszer, mind pedig a beszerzési szolgáltató teljes mértékben megfelel a jogszabályi előírásoknak, és figyelembe veszi az Európai Unió erre vonatkozó direktíváit is.

fluenta rendszerünk egyszerre öleli fel a közbeszerzés részvételi és ajánlattételi szakaszát (például értékhatár alatti beszerzések, Dinamikus beszerzési rendszer stb.) (fluenta sourcing), a bírálati szakaszban az eljárásba épített ártárgyalást (fluenta auction), valamint a közbeszerzések teljesítési szakaszában a teljes szerződésmenedzsmentet (fluenta contract) és a katalógus alapú lehívási, keretkimerülés figyelési részét is (fluenta req2pay).

Megoldásunk igény esetén könnyen illeszthető vállalatirányítási, önkormányzati adminisztrációs rendszerekhez.

A fentieknek megfelelően az Electool az EU által használt terminológia, azaz a közbeszerzés pre-award és post-award részét is megbízható, a jogszabályi előírásoknak megfelelő, felhasználóbarát rendszerekkel támogatja. Ezen túlmenően több mint 20 éves versenypiaci és közszférában szerzett szakmai tapasztalatunkat felhasználva a közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolításában is szívesen nyújtunk segítséget.

Dinamikus beszerzési rendszer

Az Electool Beszerzési Szolgáltató Kft. mint lebonyolító és mint FAKSZ, az elsők között működött közre a hazai közbeszerzési gyakorlatban még újdonságnak számító dinamikus beszerzési rendszerek létrehozásában és gyakorlatának kialakításában. Azóta a tárgyban referenciáink közt tudhatunk több hazai vezető felsőoktatási intézményt is.

Nem titkolt célunk - az eddig megszerzett know-howt felhasználva és tovább gyarapítva - ezen sajátos beszerzési módszer további népszerűsítése és szélesebb körű alkalmazása, hiszen a dinamikus beszerzési rendszer, mint sajátos beszerzési módszer alkalmazása az uniós és a hazai közbeszerzési gyakorlatnak egy olyan fejlődés lehetősége és iránya, amely
➤ segít hatékonyabbá tenni az egyes beszerzési tárgyakhoz való hozzájutás folyamatát,
➤ elősegíti a további beszerzési technikák, úgymint elektronikus katalógusok, árlejtés alkalmazását és elterjedését.

Társaságunk a közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása mellett a dinamikus beszerzési rendszerek létrehozása során a potenciális piaci szereplők felkutatásában és a műszaki tartalom összeállítását segítő piackutatását lebonyolításában egyaránt segíti az ajánlatkérő szervezeteket. A piackutatás kiemelt célja, hogy az érintett piacokon lévő lehető legtöbb gazdasági szereplő képes legyen csatlakozni a létrehozásra kerülő dinamikus beszerzési rendszerhez, különös figyelmet fordítva a KKV-kra is. Emellett az ajánlatkérő szervezetek keretszerződéssel, keretmegállapodással lefedett szerződéses portfólióját áttekintve teszünk javaslatot arra, hogy mely szerződések esetében lehet hatékonyabb egy dinamikus beszerzési rendszer létrehozása.

Társaságunk képes továbbá biztosítani az ajánlatkérő szervezetek számára, hogy a dinamikus beszerzési rendszerek ún. második, ajánlattételi szakaszát – a Kbt. 41. § (4) bekezdése által biztosított lehetőség alapján – a 424/2015 (XII. 19.) Korm. rendeletnek teljes körben megfelelő, FLUENTA elektronikus tendereztető rendszerében bonyolítsák le.

A dinamikus beszerzési rendszer az ajánlatkérő szervezetek alaptevékenységét innovatív módon kiszolgáló sajátos beszerzési módszer, amely mind gazdasági, mind szakmai területen történő hatékonyság-növelést eredményezhet, és az eddigi tapasztalataink szerint képes lesz a jövőben megfelelni annak az elvárásnak, hogy az időben rövid távon tervezhető beszerzési igények felmerülésére gyors beszerzési folyamatokkal reagálva szolgálja ki az ajánlatkérő szervezeteket, és hatékony megoldást jelenthet az ellátás problematikáira elsősorban ott, ahol az igények dinamikus felmerülésén kívül a beszerzési tárgyak innovatív változását, a termékváltásokat nem tudják a keretmegállapodások megfelelő rugalmassággal szolgálni (informatika, IT terület, avagy egészségügyi fogyóanyagok beszerzése, nyomdaipari termékek beszerzése.).

A társaságunk által lebonyolított első dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányuló közbeszerzési eljárás bemutatásáról, mint esettanulmány, a Közbeszerzési Értesítő Plusz 2018. évi augusztusi számában olvashat: https://ertesitoplusz.kozbeszerzes.hu/szam/20190815/dinamikus-beszerzesi-rendszer-a-gyakorlatban-kozbeszerzes-a-tudomany-szolgalataban-a-szegedi-tudomanyegyetemen/

Ön sem érti a bonyolult közbeszerzési szabályokat?
Kérje szakértőink segítségét, hogy az egész folyamat hibátlan legyen!

Közbeszerzés egyetemeknek

Közbeszerzés önkormányzatoknak

Energiai közeszerzés

TOP