Közbeszerzés

A fluenta szoftverrel könnyebb és gyorsabb a bonyolult közbeszerzési szabályoknak való megfelelés,
szakértőink pedig az egész eljárás alatt segítenek!

Közbeszerzés

Közbeszerzési projektek teljes körű profi szakmai lebonyolítása a szakmai előkészítés közbeszerzési szempontú támogatásától kezdve, a szerződés teljesítése közbeszerzési vonatkozású kérdéseinek megválaszolásáig mind ajánlatkérői, mind ajánlattevői oldalról (beleértve dinamikus beszerzési rendszerek létrehozását is).

Az Electoolnak évtizedes múltja és tapasztalata van közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolításában. Büszkék vagyunk rá, hogy szaktanácsadóink ez idő alatt több mint ezer közbeszerzési eljárás lebonyolításában vettek részt ajánlatkérői oldalon. Társaságunk a magas szintű szakmai színvonal és szolgáltatási szint biztosítása érdekében minden megbízásának teljesítéséhez biztosítja felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók személyes közreműködését, még azon esetekben is, ahol ezt jogszabály egyébként nem teszi kötelezővé.

Emellett kiemelt szakmai tapasztalattal bíró szaktanácsadóink rendszeresen biztosítanak támogatást Ügyfeleink számára eseti jellegű közbeszerzési szakvéleményekkel, közbeszerzési szabályzatok készítésével, illetve felülvizsgálatával, közbeszerzési tervek összeállításával, statisztikai összegezések elkészítésével.

Szaktanácsadóink felkészültségét és a társaságunk által biztosított magas szintű szakmai színvonal biztosítását hosszú távú megbízásaink és visszatérő Ügyfeleink igazolják.

Kiemelt palettánk
- EU-s és hazai támogatási forrásokból finanszírozott projektek
- K+F projektek
- építési beruházások (tervezés, kivitelezés, felújítás)
- árubeszerzések és szolgáltatások
- energetika beszerzések (villamos energia, földgáz)
- villamosenergia szektor árubeszerzései közbeszerzései eljárások keretében
- felsőoktatási intézmények közbeszerzései
- önkormányzati szektor közbeszerzései
- gépjárműbeszerzés és flottamenedzsment dinamikus beszerzési rendszerek

Dinamikus Beszerzési Rendszer (DBR)

Az Electool Beszerzési Szolgáltató Kft. mint lebonyolító és mint FAKSZ, az elsők között működött közre a hazai közbeszerzési gyakorlatban még újdonságnak számító dinamikus beszerzési rendszerek létrehozásában és gyakorlatának kialakításában. Azóta a tárgyban referenciáink közt tudhatunk több hazai vezető felsőoktatási intézményt is.

Nem titkolt célunk - az eddig megszerzett know-howt felhasználva és tovább gyarapítva - ezen sajátos beszerzési módszer további népszerűsítése és szélesebb körű alkalmazása, hiszen a dinamikus beszerzési rendszer, mint sajátos beszerzési módszer alkalmazása az uniós és a hazai közbeszerzési gyakorlatnak egy olyan fejlődés lehetősége és iránya, amely
➤ segít hatékonyabbá tenni az egyes beszerzési tárgyakhoz való hozzájutás folyamatát,
➤ elősegíti a további beszerzési technikák, úgymint elektronikus katalógusok, árlejtés alkalmazását és elterjedését.

Társaságunk a közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítása mellett a dinamikus beszerzési rendszerek létrehozása során a potenciális piaci szereplők felkutatásában és a műszaki tartalom összeállítását segítő piackutatását lebonyolításában egyaránt segíti az ajánlatkérő szervezeteket. A piackutatás kiemelt célja, hogy az érintett piacokon lévő lehető legtöbb gazdasági szereplő képes legyen csatlakozni a létrehozásra kerülő dinamikus beszerzési rendszerhez, különös figyelmet fordítva a KKV-kra is. Emellett az ajánlatkérő szervezetek keretszerződéssel, keretmegállapodással lefedett szerződéses portfólióját áttekintve teszünk javaslatot arra, hogy mely szerződések esetében lehet hatékonyabb egy dinamikus beszerzési rendszer létrehozása.

Társaságunk képes továbbá biztosítani az ajánlatkérő szervezetek számára, hogy a dinamikus beszerzési rendszerek ún. második, ajánlattételi szakaszát – a Kbt. 41. § (4) bekezdése által biztosított lehetőség alapján – a 424/2015 (XII. 19.) Korm. rendeletnek teljes körben megfelelő, FLUENTA elektronikus tendereztető rendszerében bonyolítsák le.

A dinamikus beszerzési rendszer az ajánlatkérő szervezetek alaptevékenységét innovatív módon kiszolgáló sajátos beszerzési módszer, amely mind gazdasági, mind szakmai területen történő hatékonyság-növelést eredményezhet, és az eddigi tapasztalataink szerint képes lesz a jövőben megfelelni annak az elvárásnak, hogy az időben rövid távon tervezhető beszerzési igények felmerülésére gyors beszerzési folyamatokkal reagálva szolgálja ki az ajánlatkérő szervezeteket, és hatékony megoldást jelenthet az ellátás problematikáira elsősorban ott, ahol az igények dinamikus felmerülésén kívül a beszerzési tárgyak innovatív változását, a termékváltásokat nem tudják a keretmegállapodások megfelelő rugalmassággal szolgálni (informatika, IT terület, avagy egészségügyi fogyóanyagok beszerzése, nyomdaipari termékek beszerzése.).

A társaságunk által lebonyolított első dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányuló közbeszerzési eljárás bemutatásáról, mint esettanulmány, a Közbeszerzési Értesítő Plusz 2019. évi augusztusi számában olvashat: https://ertesitoplusz.kozbeszerzes.hu/szam/20190815/dinamikus-beszerzesi-rendszer-a-gyakorlatban-kozbeszerzes-a-tudomany-szolgalataban-a-szegedi-tudomanyegyetemen/

Dinamikus Beszerzési Rendszerek létrehozásával szerzett díjak és szakmai elismerések, publikációk

A társaságunk által lebonyolított első dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányuló közbeszerzési eljárás bemutatásáról, mint esettanulmány, a Közbeszerzési Értesítő Plusz 2019. évi augusztusi számában olvashat: https://ertesitoplusz.kozbeszerzes.hu/szam/20190815/dinamikus-beszerzesi-rendszer-a-gyakorlatban-kozbeszerzes-a-tudomany-szolgalataban-a-szegedi-tudomanyegyetemen/

Az Electool által lebonyolított projekt érdemes volt továbbá arra, hogy mint „jó gyakorlat”, a 2019. szeptemberében Cardiffban megrendezésre került, nemzetközi figyelemmel is kísért International Research Study of Public Procurement konferencián Magyarország részéről bemutatásra került.

Büszkék vagyunk rá, hogy az általunk lebonyolított projekt a Dinamikus beszerzési rendszer alkalmazása mint adaptív innováció pályázati címmel, 2019. évben, árubeszerzés kategóriában elnyerte a Közbeszerzési Hatóság által alapított Közbeszerzési Nívódíjat.

Ön sem érti a bonyolult közbeszerzési szabályokat?
Kérje szakértőink segítségét, hogy az egész folyamat hibátlan legyen!

Közbeszerzés egyetemeknek

Közbeszerzés önkormányzatoknak

Energiai közeszerzés

TOP